Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

Ngôi sao Giáng Sinh


Theo tương truyền lúc Chúa vừa chào đời thì xuất hiện một ngôi sao rực rỡ. Ánh sáng tỏa ra mấy trăm dặm còn nhìn thấy. Từ các vùng phía Đông xa xôi nay thuộc lãnh thổ Iran và Syria, có 3 vị vua lần theo ánh sáng ngôi sao ấy để tìm đến được hang đá thành Bethelem nơi Thiên Chúa ra đời. Ngôi sao trở thành biểu tượng ý nghĩa trong mùa Giáng sinh và được treo chỗ sang trọng nhất ở các giáo đường, nhà thờ trong đêm Giáng Sinh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét